Juridisk information

Captura Kapitalplacering AB, org. nummer 556897-5774, ett svenskt bolag i Sverige (hädanefter “Captura”, ”Bolaget” eller ”Vi”, ”Vår” och ”Oss”)

Personuppgiftspolicy & GDPR

Tack för att du besöker en vår webbplats eller har kontakt med oss via e-post.

Vår webbplatsadress är: http://captura.se

Som ett led i vår verksamhet behandlar vi personuppgifter om dig. Din integritet är viktig för oss och vi är måna om att vara transparenta med vilka uppgifter om dig vi behandlar och varför.

Denna policy gäller personuppgifter som samlas in från vår webbplats och i samband med kommunikation med oss (t.ex. e-post och andra online-verktyg). Policyn gäller inte personlig information som samlas in genom resurser och kommunikation utanför Internet, förutom då sådan personlig information sammanställs med personuppgifter som samlats in online av oss. Policyn gäller inte heller utomstående parters online-resurser till vilka vår webbplats kan länka, eftersom vi inte har kontroll över deras innehåll eller deras behandling av personuppgifter.

Vi samlar bara in uppgifter som gör att du kan identifieras om du väljer att uppge dessa för oss. Vänligen läs denna integritetspolicy om skydd av personuppgifter om du vill veta mer om hur vi samlar in, använder, delar och skyddar information på Internet.

Inbyggt innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (t.ex. videor, bilder, artiklar etc.). Inbyggt innehåll från andra webbplatser fungerar på exakt samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in information om dig, använda cookies, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med det inbäddade innehållet, inklusive spåra din interaktion med det inbäddade innehållet om du har ett konto och är inloggad på den webbplatsen.

Säkerhet

Vi använder teknik och säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förlust eller förstöring. För att dina uppgifter ska kunna hållas konfidentiella använder vi även brandväggar av industristandard och lösenordsskydd. Men du ansvarar ändå själv för att se till att den dator du använder är säker och skyddad mot sabotageprogram, t.ex. trojaner, datorvirus och datormaskar. Du är medveten om att utan tillräckliga säkerhetsåtgärder (t.ex. säker konfiguration av webbläsaren, ett aktuellt antivirusprogram, en personlig brandvägg, ingen användning av program från osäkra källor) finns det risk för att data och lösenord du använder för att förhindra åtkomst till dina data kan avslöjas för obehöriga.

Datadelning och dataöverföring

Vi och våra samarbetspartners i olika delar av världen som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning använder alla uppgifter som kan identifiera dig som du väljer att lämna ut. Syftet är att tillgodose dina önskemål. Alla dessa företag måste följa villkoren i denna policy för skydd av personuppgifter. Vissa av uppgifterna kan lagras eller behandlas i datorer utan för EU/EES , där lagstiftningen om skydd av personuppgifter kan skilja sig från svensk lagstiftning. I dessa fall ser vi till, genom avtal, att lämpliga skyddsåtgärder används som innebär att mottagaren i det landet måste upprätthålla ett skydd för personuppgifter som motsvarar skyddet i Sverige. Vi kan även dela data om dig som gör att du kan identifieras med företag eller konsulter som utför tekniskt underhåll för vår räkning.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats innehåller länkar till många olika webbplatser som kan erbjuda information som är användbar för våra besökare. Denna integritetspolicy om skydd av personuppgifter gäller inte för dessa webbplatser, och vi rekommenderar att du kommunicerar direkt med dem som står bakom webbplatserna om du vill ha information om deras policy för skydd av personuppgifter.

För mer information eller vid frågor kontakta oss nedan

Captura kapitalplacering AB
Ordenstrappan 2
114 30 Stockholm

info@captura.se